Integritetspolicy

 

Denna integritetspolicy (”policyn”) tillhör hemsidan MobileWins.co.uk (“hemsidan”), som drivs av Progressplay Limited, Level 3 (suite no. 1258), Tower Business Centre, Tower Street, Swatar, Birkirkara, BKR 4013, Malta (“bolaget”, “vi”, “oss”, “vår”).

Bolaget åtar sig att skydda dina personuppgifter och din integritet. För att göra det använder vi följande principer:

  • Insyn i hur vi samlar in och behandlar dina personuppgifter:

Det är viktigt för oss att du alltid kan få all information som krävs för att du ska kunna fatta beslut om behandlingen av dina personuppgifter. Därför använder vi ett antal tekniker och åtgärder för att ge dig relevant information om behandlingen av dina personuppgifter samt hur och när de behandlas.

Vår integritetspolicy är utformad för att ge dig en bred förståelse av de olika typerna av personuppgifter som vi samlar in och hur vi behandlar dessa. Därför är det viktigt att du snarast läser igenom policyn, samt att du regelbundet kontrollerar den.

Om vi bedömer att du behöver specifik information åtar vi oss att tillhandahålla denna på ett lämpligt sätt och inom en rimlig tid.

Vi svarar gärna på eventuella frågor du har och kan tydliggöra information om du önskar detta, såvida detta inte förhindras av gällande lagstiftning. Du kan i dessa fall kontakta vår dataskyddsansvarig med hjälp av följande information:

Dataskyddsansvarig, Progressplay Limited

E-post: [email protected]

 

  • Behandling av dina personuppgifter görs endast för ändamålen som beskrivs i policyn:

Syftena för behandlingen av dina personuppgifter inkluderar bland annat att kunna tillhandahålla våra produkter och tjänster där du begär detta, för att förhöja användarupplevelsen av våra produkter och tjänster, för att förbättra våra produkter och tjänster, för att skydda våra rättigheter och intressen, för att bedriva vår verksamhet och administrativa aktiviteter som krävs för att tillhandahålla våra produkter och tjänster till våra kunder, och/eller för att uppfylla juridiska eller rättsliga krav. Den fullständiga listan på syften som privatpersoners personuppgifter används för kan ses i del 7 av policyn.

Utöver detta behandlar vi dina personuppgifter för att förstå dina personliga önskemål och preferenser, samt för att erbjuda skräddarsydda kampanjer. Du kan när som helst begära att vi slutar att skicka skräddarsydda erbjudanden.

 

  • Investering av betydande resurser för att respektera dina rättigheter angående dina personuppgifter:

Vi använder betydande resurser för att låta dig utöva dina rättigheter som registrerad person. Därför kan du kontakta oss om du vill se över vilka personuppgifter vi har om dig, om du vill ändra dessa uppgifter, ta bort dem, förhindra att de används för specifika syften, eller för att be oss att föra över uppgifterna till dig eller till en tredje part. Vi kommer då att uppfylla dina önskemål om detta är möjligt i enlighet med gällande lagstiftning.

 

  • Säkring av dina personuppgifter:

Även om vi inte kan utlova absolut skydd av de personuppgifter vi har om dig kan vi lova att vi använder och kommer att fortsätta att använda ett stort antal resurser och åtgärder för att se till att din information är så trygg som möjligt.

 

Vår integritetspolicy


Version 2.0 – 24.05.2018